Γεωμεμβράνες

Γεωμεμβράνες

 

Οι γεωμεμβράνες είναι συνθετικές μεμβράνες στεγανοποίησης οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως σε γεωτεχνικά κυρίως έργα για τη στεγανοποίηση κατασκευών. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία γεωμεμβρανών, αλλά οι πιο διαδεδομένες είναι:

•    PVC
•    EPDM
•    TPO
•    HDPE
•    FPP
•    Μπετονιτικές (GCL)
Οι γεωμεμβράνες χρησιμοποιούνται σε πλήθος εφαρμογών και ανάλογα με τις απαιτήσεις επιλέγεται ο κατάλληλος τύπος. Οι πιο συνήθεις εφαρμογές είναι:
•    Στεγανοποίηση θεμελίων
•    Στεγανοποίηση υπόγειων κατασκευών
•    Στεγανοποίηση τούνελ
•    Λιμνοδεξαμενές
•    Δεξαμενές πόσιμου νερού
•    Κανάλια
•    ΧΥΤΑ
•    ΧΑΔΑ