Εκπτωτικό πρόγραμμα Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. «ΟΙΚΟ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ»

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στα μέλη των σωματείων της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων) να προμηθεύονται άμεσα, προϊόντα και υπηρεσίες για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων τους με ευνοϊκούς όρους.

Η εταιρεία μας, ως βασικός συνεργάτης της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α., συμμετέχει στο εκπτωτικό πρόγραμμα «ΟΙΚΟ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» προσφέροντας, αποκλειστικά για τα μέλη της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α., ειδική έκπτωση 15%.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «ΟΙΚΟ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» θα βρείτε εδώ.