ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο κατασκευαστής και ο μελετητής, είναι όχι μόνο η προστασία από το νερό που διεισδύει από το έδαφος, αλλά και ο έλεγχος της ροής του και η απομάκρυνσή του από την κατασκευή.

Η μέθοδος απομάκρυνσης του νερού από τις κατασκευές είναι γνωστή ως αποστράγγιση (drainage).
Στις σύγχρονες κατασκευές κτιρίων και τεχνικών έργων χρησιμοποιούνται πλέον σύγχρονα υλικά της οικογένειας των γεωσυνθετικών, τα συστήματα αποστράγγισης, που έχουν καταργήσει όλες τις παραδοσιακές μεθόδους.
Είναι ιδανικά για υπόγειες κατασκευές ή τμήματα κατασκευών, οριζόντια ή κάθετα, που είναι σε συνεχή επαφή με το φυσικό έδαφος, παρέχοντας συγχρόνως και προστασία της στεγανωτικής στρώσης.

Τα συστήματα αποστράγγισης χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

 • Απλά
 • Σύνθετα

Στα ΑΠΛΑ συστήματα περιλαμβάνονται αυτά που είναι κατασκευασμένα από ένα υλικό π.χ αυγουλιέρα και βρίσκουν εφαρμογή σε συνηθισμένες οικοδομικές εφαρμογές με μικρές απαιτήσεις, όπως η προστασία των τοιχίων υπογείου μιας κατοικίας από το νερό, ενώ στα ΣΥΝΘΕΤΑ περιλαμβάνονται υλικά που είναι συνδυασμός δύο η περισσότερων στρώσεων υλικών για κατασκευές μεγαλύτερων απαιτήσεων, όπως η αποστράγγιση σε μεγάλα βάθη και με ύπαρξη υδροφόρου ορίζοντα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ

Είναι γεωσυνθετικά υλικά από συνθετικές ή φυσικές ίνες τα οποία χρησιμοποιούνται για την προστασία πρανών και γενικά κεκλιμένων επιφανειών εδάφους επιτελώντας διάφορες λειτουργίες:

 • Προστασία του πρανούς από τη διαβρωτική δράση του νερού και του ανέμου
 • Συγκράτηση εδαφικών στρωμάτων
 • Ενίσχυση εδαφικών στρωμάτων
 • Υποστρώματα φύτευσης

Τα συστήματα προστασίας πρανών χρησιμοποιούνται σε πλήθος τεχνικών έργων:

 • Αυτοκινητόδρομους
 • Σιδηροδρομικές γραμμές
 • ΧΥΤΑ
 • Λιμνοδεξαμενές
 • Κτηριακές και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
 • Αποκατάσταση τοπίων

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Μια πολύ ειδική κατηγορία της οικογένειας των γεωσυνθετικών και με πολύ εξειδικευμένη χρήση είναι τα κατακόρυφα στραγγιστήρια εδάφους. Είναι τρισδιάστατα κατακόρυφα αποστραγγιστικά στοιχεία, αποτελούμενα από πυρήνα οργανικών υλών (πολυεστέρας, πολυαμίδιο ή πολυαιθυλένιο) με αμφίπλευρη επικάλυψη γεωυφάσματος.

Χρησιμοποιούνται εκεί όπου απαιτείται σταθεροποίηση μαλακών και λασπωδών εδαφών, προκειμένου να προληφθεί ο κίνδυνος διαφορικών καθιζήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόκληση και έλεγχο των καθιζήσεων πριν ακόμα εκδηλωθούν στην κατασκευή, με τη διαδικασία της έμπηξης των στοιχείων σε κατάλληλο βάθος κατά κάνναβο (τριγωνικής, ρομβοειδούς κ.λ.π. διατομής), για την εκτόνωση και τη διαφυγή του υπερβάλλοντος υπόγειου νερού.

Στα τεχνικά μας καταστήματα θα βρείτε όλα τα υλικά αποστράγγισης και γεωσυνθετικά υλικά