Η θερμομόνωση των δωμάτων παίζει ένα κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Χρησιμοποιώντας υλικά μόνωσης υψηλής ποιότητας και εφαρμόζοντας κατάλληλες τεχνικές εγκατάστασης, μπορούν να μειωθούν τα κόστη θέρμανσης και ψύξης δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα πιο άνετο εσωτερικό περιβάλλον.

 Όσον αφορά τα δώματα, η κατάλληλη θερμομόνωση είναι απαραίτητη για την αποτροπή της  απώλειας του θερμού αέρα από το παραγόμενο θερμαντικό μέσο κατά τη διάρκεια του χειμώνα  και για την αποτροπή της αύξησης της θερμοκρασίας των εσωτερικών χώρων κατά τους θερινούς μήνες.

Υπάρχει μία ευρεία γκάμα διαφορετικών υλικών τα οποία μπορούν να επιλεγούν ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις.

Προτεινόμενα Υλικά :

  1. Διογκωμένη Πολυστυρένη (EPS): Οι πλάκες EPS είναι πιο ελαφριές, πιο οικονομικές και έχουν καλές ιδιότητες θερμομόνωσης. Η τοποθέτηση τους γίνεται με ελεύθερη διάστρωση και  μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες δομές στεγών.
  2. Εξηλασμένη Πολυστυρίνη (XPS): Η μόνωση με πλάκες XPS προσφέρει υψηλή αντοχή στη συμπίεση και αντοχή στην υγρασία, καθιστώντας την κατάλληλη για επίπεδες στέγες με βαριά φορτία ή εκτεθειμένες στο νερό.
  3. Μόνωση Σπρέι Αφρού Πολυουρεθάνης: Η μόνωση με σπρέι αφρού πολυουρεθάνης δίνει το πλεονέκτημα της δημιουργίας μιας συνεχής θερμομονωτικής στρώσης χωρίς κενά και θερμογέφυρες. Επιπλέον ο αφρός πολυουρεθάνης έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ με αποτέλεσμα να προσφέρει υψηλές τιμές στο δείκτη θερμικής αντίστασης R. Έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης σε οποιοδήποτε υπόστρωμα χωρίς την χρήση ασταριού.  

Η εταιρία monotiki – Στέλιος και Δημήτρης Βλάχος AEBE διαθέτει εξειδικευμένο και άριστα καταρτισμένο προσωπικό για την άρτια τεχνικά εγκατάσταση των παραπάνω υλικών. Ειδικά για τον ψεκαστό αφρό πολυιουρεθάνης η εταιρία μας διαθέτει αυτοκινούμενες μονάδες εφαρμογής με δυνατότητα κάλυψης του συνόλου της  επικράτειας.