Η επιλογή του κατάλληλου στεγανωτικού υλικού στις πισίνες είναι πολύ σημαντική και εξαρτάται από την τελική επιθυμητή επικάλυψη.

Η πληθώρα των συστημάτων στεγανοποίησης σε πισίνας δίνουν την δυνατότητα οποιαδήποτε επιλογής ως τελικές επικάλυψη από πλακάκια και ψηφίδες μέχρι ειδικά διακοσμητικά δάπεδα. Για κάθε επιλογή τελικής επικάλυψης η εταιρία μας προσφέρει την αντίστοιχη τεχνικά άρτια λύση στεγανοποίησης χωρίς κάποιον περιορισμό.

Η σύγχρονη μέθοδος στεγανοποίησης πισινών τοποθετεί την στεγανωτική στρώση ενδιάμεσα της τελικής επικάλυψης και των κονιαμάτων επιπέδωσης.

Ως επιπλέον επιλογές που μπορεί να προσφέρει η εταιρία μας είναι η εγκατάσταση ειδικών μεμβρανών PVC για πισίνες καθώς και η στεγανοποίηση πισινών με χρήση Πολυουρίας.