Με το φαινόμενο της λειψυδρίας να είναι ολοένα και πιο έντονο, δημιουργήθηκε η ανάγκη της αποθήκευσης του νερού. Έτσι η κατασκευή των λιμνοδεξαμενών έγινε επιτακτική ανάγκη.

Στις λιμνοδεξαμενές γίνεται συλλογή και αποθήκευση όμβριων υδάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άρδευση, την πυροπροστασία κτλ.
Επίσης μπορεί να γίνει συγκέντρωση πόσιμου νερού, και νερού για αφαλάτωση.

Η στεγανοποίηση των λιμνοδεξαμενών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Συνήθως αυτή γίνεται με τη χρησιμοποίηση μεμβρανών. Οι μεμβράνες αυτές πρέπει να είναι ανθεκτικές στο χρόνο, και τις υπεριώδεις (UV) ακτίνες του ήλιου, ενώ όταν πρόκειται για πόσιμο νερό πρέπει να είναι και αντιμυκητιακές.

Η εταιρεία monotiki ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ A.E.B.E. έχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να αναλάβει όλων των ειδών στεγανοποιήσεις λιμνοδεξαμενών.