Τα σύγχρονα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας προσφέρουν την δυνατότητα μείωσης της απώλειας θερμότητας των κτιρίων δημιουργώντας ταυτόχρονα βέλτιστες συνθήκες άνεσης και υγείας. Επιπλέον επιτυγχάνεται η εξοικονόμιση ενέργειας για την θέρμανση και ψύξη των κτιρίων. Εξαιτίας του τρόπου εγκατάστασης της θερμοπρόσοψης με τον οποίο δημιοργείται ένα νέο εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου δίνεται η δυνατότητα προστασίας της τοιχοποιίας από τις καιρικές συνθήκες αλλά και η ταυτόχρονη αισθητική αναβάθμιση όπως και η βελτίωση της αξίας του κτιρίου.

Υπάρχουν διάφορα είδη θερμομονωτικών υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν  όπως η γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη, η διογκωμένη πολυστερίνη, η εξηλασμένη πολυστερίνη και ο πετροβάμβακας.

Τέλος εξαιτίας της ύπαρξης πληθώρας τελικών επιχρισμάτων με διαφορετικές κοκκομετρίες και με πολύ διευρυμένο χρωματολόγιο μπορεί να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις σας.

Η εταιρία monotiki Στέλιος και Δημήτρης Βλάχος ΑΕΒΕ διαθέτει την δυνατότητα ανάληψης και ολοκλήρωσης από το πιο μεγάλο μέχρι το πιο μικρό έργο.