Τα στεγανωτικά υλικά εμποδίζουν την διείσδυση του νερού ή άλλων υγρών σε κάποια επιφάνεια ή κατασκευή. Χρησιμοποιούνται για να προστατεύσουν από την υγρασία, την διάβρωση, την φθορά και την δημιουργία μούχλας.

Οι βασικές κατηγορίες στεγανωτικών υλικών που μπορείτε να βρείτε στα τεχνικά μας καταστήματα είναι οι ακόλουθες: