Η στεγανοποίηση αρμών είναι πολύ σημαντική καθώς εμποδίζει τη διείσδυση νερού, αέρα, σκόνης ή άλλων ουσιών στους αρμούς μεταξύ δύο ή περισσότερων υλικών. Οι αρμοί μπορεί να είναι κατασκευαστικοί, διαστολικοί, διακοσμητικοί ή ειδικοί, ανάλογα με τη θέση, τη λειτουργία και την κίνησή τους. Η στεγανοποίηση αρμών είναι απαραίτητη για την προστασία των κατασκευών από την υγρασία, τη διάβρωση, τη φθορά, την πίεση, τη θερμοκρασία, την πυρκαγιά, τον θόρυβο, την ρύπανση και την αισθητική.

Για τη στεγανοποίηση αρμών χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά και μέθοδοι, ανάλογα με τον τύπο, το μέγεθος, την κίνηση και τις απαιτήσεις του αρμού. Κάποια από τα πιο συνηθισμένα υλικά στεγανοποίησης αρμών είναι οι σιλικόνες, οι πολυουρεθανικές μαστίχες, οι υβριδικές μαστίχες, οι ακρυλικές μαστίχες, οι ασφαλτικές μαστίχες, τα διογκούμενα κορδόνια, κ.ά.. Κάθε υλικό έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και η επιλογή τους πρέπει να γίνεται με βάση της προδιαγραφές του έργου.

Η εταιρεία monotiki ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ A.E.B.E διαθέτει τα κατάλληλα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό για τη σωστή κατασκευή στεγανοποίησης αρμών.