Η σωστή λειτουργία ενός Χ.Υ.Τ.Α. είναι αποτέλεσμα της σωστής κατασκευής και του σχεδιασμού. Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που πρέπει να ρυθμίζονται, να ελέγχονται και να παρακολουθούνται ώστε να εξασφαλιστεί η μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και η αποδοτικότητα των φραγμών.

Απαραίτητο στοιχείο είναι η αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους, και των υπογείων και επιφανειακών υδάτων, καθώς και η συλλογή των στραγγισμάτων. Η στρώση της μόνωσης γίνεται με διάφορα υλικά και τεχνικές, και είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι καθορίζει την ταχύτητα διαφυγής των στραγγισμάτων.
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως μεμβράνες υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE) και γεωυφάσματα.

Η εταιρεία monotiki ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ A.E.B.E διαθέτει τόσο τα κατάλληλα υλικά όσο και το εξειδικευμένο προσωπικό για τη σωστή κατασκευή μόνωσης των Χ.Υ.Τ.Α.