ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ HDPE

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ HDPE