Οι αποστραγγιστικές μεμβράνες εφαρμόζονται σε υπόγεια οικοδομικά έργα για αντιμετώπιση των αρνητικών επιδράσεων του νερού και είναι μια μοντέρνα τεχνολογία στην οικοδομική. Προστατεύουν τη στεγάνωση των υπόγειων κατασκευών και παροχετεύουν το νερό, αντικαθιστούν το μπετόν καθαριότητας κάτω από θεμελιώσεις και τοποθετούνται σε ταρατσόκηπους, κάτω από το χώμα, σε συνδυασμό με γεωύφασμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε στα καταστήματά μας.