Οι γεωμεμβράνες είναι συνθετικές μεμβράνες στεγανοποίησης οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως σε γεωτεχνικά κυρίως έργα για τη στεγανοποίηση κατασκευών. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία γεωμεμβρανών, αλλά οι πιο διαδεδομένες είναι:

 • PVC
 • EPDM
 • TPO
 • HDPE
 • FPP
 • Μπετονιτικές (GCL)

Οι γεωμεμβράνες χρησιμοποιούνται σε πλήθος εφαρμογών και ανάλογα με τις απαιτήσεις επιλέγεται ο κατάλληλος τύπος. Οι πιο συνήθεις εφαρμογές είναι:

 • Στεγανοποίηση θεμελίων
 • Στεγανοποίηση υπόγειων κατασκευών
 • Στεγανοποίηση τούνελ
 • Λιμνοδεξαμενές
 • Δεξαμενές πόσιμου νερού
 • Κανάλια
 • ΧΥΤΑ
 • ΧΑΔΑ