Πολυεστερικά γεωπλέγματα ικανά να παίρνουν τάσεις σε μία και δύο διευθύνσεις, για οδοποιίες, σιδηροδρομική, οπλισμό και σταθεροποίηση πρανών, τοίχους αντιστήριξης και γενικότερα για έργα πολιτικού μηχανικού.
Αυξάνουν τη φέρουσα ικανότητα και την ασφάλεια κατά της θραύσης κατασκευών της φέρουσας τοιχοποιίας. Χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση του εδάφους σε χωματουργικά έργα και έργα θεμελίωσης.

Τα γεωπλέγματα τοποθετούνται κάτω από στρώματα εδάφους ή μεταξύ αυτών, για τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων αυτών των στρωμάτων εδάφους. Αποτελείται από υψηλής ανθεκτικότητας ίνες πολυεστέρα, με μεγάλη ελαστικότητα, πολύ καλές ιδιότητες μακροπρόθεσμης αντοχής, καθώς και χημική και βιολογική σταθερότητα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΟΛΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (Μ2/ΡΟΛΟ)
20/20 31 3 6×100 360
35/20 31 3 6×100 360
30/30 32 3 6×100 360
35/30 32 3 6×100 360
40/40 n.a. 3 6×100 360
50/50 37 3 6×100 360
55/30 36 3 6×100 360
60/60 n.a. 3 6×100 360
65/30 37 3 6×100 360
80/30 38 3 6×100 360
80/80 34 3 6×50 180
90/30 38 3 6×100 360
110/30 42 3 6×100 360
150/30 34 3 6×50 180