Ηχοαπορροφητικά είναι τα υλικά που δεν επιτρέπουν την ανάκλαση των ηχητικών κυμάτων και ως εκ τούτου χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ακουστικής ενός χώρου. Προσοχή! Τα υλικά αυτά είναι συνήθως ελαφρά και πορώδη και δε μειώνουν σημαντικά την ηχητική ένταση.

Παραδείγματα: αφρώδης πολυουρεθάνη, διάτρητες πλάκες ορυκτών ινών, επεξεργασμένα προϊόντα από πετροβάμβακα ή υαλοβάμβακα κλπ.