Πλάκες ξυλόμαλλου με πυρήνα διογκωμένης πολυστερίνης 2,00 m x 0,50 m Ξυλόμαλλο με πυρήνα διογκωμένης πολυστερίνης, παρέχει εξαιρετική θερμομόνωση, ταυτόχρονα με τις μηχανικές ιδιότητες της πλάκας ξυλόμαλλου.

Είναι αρκετά ελαφρύ και παρέχει εύκολη πρόσφυση στο μπετόν.

Το ξυλόμαλλο Heratekta είναι προϊόν με κατηγοριοποίηση αντίδρασης στη φωτιά Ε (ΕΝ 13501-1).

Το Heratekta συνδυάζει τα πλεοκτήματα της επιφάνειας με βάση τις ίνες ξύλου, ένα φυσικό προϊόν, με το μικρό βάρος και τις μονωτικές ιδιότητες της διογκωμένης πολυστερίνης.

Εφαρμογές: επένδυση οροφών, εξωτερικών τοίχων.
Χρησιμοποιείται είτε εμφανές είτε σοβατισμένο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε στα καταστήματά μας.