Τα θερμομονωτικά πλακίδια/πλακάκια είναι μια ενδιαφέρουσα λύση για την εκ των υστέρων μόνωση μιας ταράτσας που έχει μεγάλες θερμικές απώλειες. Μπορούν να τοποθετηθούν πάνω σε ταράτσες που δεν έχουν καμία στεγανοποίηση αν και αυτό δεν συνιστάται γενικά.

Τι μορφή έχουν τα θερμομονωτικά πλακίδια/πλακάκια;

 • Αποτελούνται από εξηλασμένη πολυστερίνη τύπου δωμάτων συνήθους πάχους 5 εκ. που φέρει επάνω της ισχυρή τσιμεντοκονία πάχους περίπου 20 χιλιοστών.
 • Η τσιμεντοκονία είναι φτιαγμένη με τα κατάλληλα πρόσμικτα ώστε να προσφύεται καλά στην πολυστερίνη, να μη ρηγματώνεται και να έχει μεγάλη αντοχή σε επιφανειακή τριβή.
 • Το χρώμα της είναι υπόλευκο ή γκρι ή και μπεζ.
 • Οι διαστάσεις των πλακιδίων είναι 30×30εκ. ή 30×60εκ. και τα περισσότερα φέρουν πατούρες για μείωση του κινδύνου σχηματισμού θερμογεφυρών αλλά και για καλύτερη σταθερότητα.

Ο ρόλος της τσιμεντοκονίας είναι:

 • να προστατεύει την εξηλασμένη πολυστερίνη από τον ήλιο
 • να προσθέτει βάρος έναντι κινδύνου ανεμοπίεσης και πλεύσης
 • και βέβαια να προσφέρει βατότητα για την καλύτερη εκμετάλλευση της ταράτσας.

Πλεονεκτήματα που έχουν τα θερμομονωτικά πλακίδια/πλακάκια

 • Τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα
 • Εξασφαλίζουν πολύ καλή θερμομόνωση
 • Προστατεύουν μόνιμα τη στεγανοποίηση (ανεστραμμένη μόνωση)
 • Μπορούν να βγουν και να χρησιμοποιηθούν ξανά
 • Απαλλάσσουν από την υποχρέωση να πέσουν μπετά/τσιμεντοκονίες
 • Δεν δίνουν πολύ βάρος (45 – 50 Kg/m2) και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου δεν υπάρχουν περιθώρια μεγάλων νεκρών φορτίων