Το GUNITE είναι εκτοξευόμενο σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται για επισκευές χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων.

Η monotiki A.E.B.E. διαθέτει ιδιόκτητο, πλήρη μηχανολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία τοποθέτησης GUNITE σε όλη την Ελλάδα.

To εκτοξευόμενο σκυρόδεμα χρησιμοποείται κυρίως για επισκευές ή ενίσχυση υπαρχουσών κατασκευών από beton. Τα πλεονεκτήματά του είναι ότι έχει πολύ αυξημένες αντοχές σκυροδέματος, διότι ο λόγος νερού προς τσιμέντο είναι χαμηλός. Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια με οποιαδήποτε κλίση ή καμπυλότητα, χωρίς τη χρήση ξυλοτύπου. Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση με τα δομικά υλικά (σκυρόδεμα, σίδερα, χάλυβα κτλ) και έχει υψηλή αντοχή στη θλίψη και τις χημικές ουσίες. Μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα πάχη ακόμα και όταν η πρόσβαση είναι δύσκολη.

Χρησιμοποιείται κυρίως για την ενίσχυση νέων οπλισμών και τη στερέωση δομικών πλεγμάτων, όπως επίσης στους μανδύες δομικών στατικών στοιχείων υποστηλωμάτων, και στην αντιστήριξη πρανών και την κατασκευή τούνελ.

Πριν την εφαρμογή του είναι απαραίτητη η προετοιμασία του υποστρώματος. Έτσι αφαιρούνται τα σαθρά στοιχεία εφόσον υπάρχουν, γίνεται αποκάλυψη των υπαρχόντων οπλισμών ώστε να γίνει καλύτερη πρόσφυση του υλικού και πλύσιμο με άφθονο νερό.

Μετά τη τοποθέτηση του νέου σκυροδέματος πρέπει αυτό να καταβρέχεται ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ρηγματώσεων.