Εκπτωτικό πρόγραμμα Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. “ΟΙΚΟ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ”

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στα μέλη των σωματείων της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων) να προμηθεύονται άμεσα, προϊόντα και υπηρεσίες για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων τους με ευνοϊκούς όρους.

Η εταιρεία μας, ως βασικός συνεργάτης της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α., συμμετέχει στο εκπτωτικό πρόγραμμα “ΟΙΚΟ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ” προσφέροντας, αποκλειστικά για τα μέλη της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α., ειδική έκπτωση 15%.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα “ΟΙΚΟ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ” θα βρείτε εδώ.