Οι εποξειδικές ρητίνες χρησιμοποιούνται για τις επισκευές βλαβών σε στοιχεία σκυροδέματος (πλάκες, δοκάρια κτλ) κυρίως μετά από σεισμούς. Συνήθως οι ρωγμές που πρόκειται να συγκολληθούν είναι από 0,1 – 3mm.

Η monotiki A.E.B.E. διαθέτει πλήρη εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία τοποθέτησης ρητινενέσεων σε όλη την Ελλάδα.

Η όλη κατασκευή γίνεται ως εξής:

Αρχικά επιλέγεται η κατάλληλη ρητίνη και σκληρυντής ανάλογα με την περίπτωση. Στη συνέχεια γίνεται καθαρισμός των ρωγμών από ξένα σώματα, σκόνες κτλ με τη χρήση πεπιεσμένου αέρα. Γίνεται τοποθέτηση ακροφυσίων στη ρωγμή, στα σημεία όπου θα γίνουν οι ενέσεις ρητίνης. Κατόπιν καλύπτεται το σύνολο της ρωγμής με την εποξειδική πάστα, ώστε να γίνει επιφανειακή σφράγιση. Τέλος γίνεται η ένεση με τη εποξειδική ρητίνη, αρχίζοντας από το κατώτερο σημείο αν πρόκειται για κατακόρυφη ρωγμή και από το πρώτο αν πρόκειται για οριζόντια. Πρεσάρεται η ρητίνη στο πρώτο ακροφύσιο μέχρι τη στιγμή που θα αρχίσει να εξέρχεται από το επόμενο ή μέχρι που δεν θα μπορεί να πρεσαριστεί άλλη μέσα στη ρωγμή. Σφραγίζεται τότε το πρώτο ακροφύσιο και συνεχίζεται η διαδικασία στο δεύτερο κ.ο.κ. μέχρις ότου τελειώσουν όλα τα ακροφύσια.

Την επόμενη μέρα αφαιρούνται οι εξοχές των ακροφυσίων. Η εποξειδική ρητίνη αποκτά τις μέγιστες αντοχές της μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα (έως 48 ώρες) από τη στιγμή της τοποθέτησής της, ανάλογα και με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου. Οι αντοχές της είναι συνήθως πολύ υψηλότερες από αυτές του σκυροδέματος.