ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για υψηλών απαιτήσεων, αυτοδιαχεόμενο, ελαστομερές ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ υλικό σφραγίσεως αρμών, δύο συστατικών (Α+Β). Με τον πολυμερισμό του δημιουργεί ελαστικό σφραγιστικό υλικό, ικανό να παρακολουθεί παραμορφώσεις αρμού μεγαλύτερες του 25%.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται σε οριζόντιους αρμούς διαστολής οποιωνδήποτε σταθερών δομικών στοιχείων π.χ. σκυρόδεμα, μέταλλο, μάρμαρο, κ.λ.π.
Έχει άριστη πρόσφυση σε όλα τα σταθερά δομικά υλικά.

ΣΥΣΤΑΣΗ

είναι πολυουρεθανικής βάσεως.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

  1. Προετοιμασία αρμού – Ο αρμός πρέπει να είναι καθαρός και στεγνός, χωρίς σκόνες, λάδια και ξένα υλικά. Παλαιά υλικά πληρώσεως πρέπει να απομακρύνονται.
    Για την σωστή διαμόρφωση και λειτουργία του αρμού, συνιστάται η τοποθέτηση ελαστικού κορδονιού κλειστών κυψελών σε βάθος, ίσο με το 0,7-0,8 του πλάτους του αρμού και όχι λιγότερο απο 7mm όπως εμφανίζεται στο ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.
  2. Σφράγισμα αρμού – Για καλύτερη πρόσφυση, μια ώρα τουλάχιστον προ της εφαρμογής του, αλλά όχι πέραν των τεσσάρων ωρών, απαιτείται επάλειψη (αστάρωμα) των παρειών του αρμού με το αστάρι.

Τα δύο συστατικά του (Α+Β) αναμιγνύονται με ήπιο τρόπο και αναδεύονται κατά μια μόνο φορά ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία φυσαλίδων.
Συνιστάται η παράταση της ανάδευσης επί τρίλεπτο μετά την πλήρη ομογενοποίηση. Ο χρόνος μεταξύ ανάμιξης του υλικού και έγχυσης στον αρμό δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 λεπτά. Ο χρόνος πολυμερισμού εξαρτάται από την θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος. Η στερεοποίηση επέρχεται συνήθως σε 1 -2 ώρες, ενώ απαιτούνται 24 ώρες τουλάχιστον για να λάβει την τελική του μορφή.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

(Α+Β): Ε.Β. 1,35g/cm3

(ενδεικτικά ανά τρ. μέτρο αρμού 2cm πλάτους: 100cm χ 2cm χ 1,4cm χ 1,35g/ cm3 = 378g): 400g/m3 αναπτύγματος επιφανείας παρειών αρμού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Χρώμα μίγματος: Γκρι Ειδικό βάρος : 1,35g/cm3(1,35kg/l). Είναι αυτοδιαχεόμενο υλικό δύο συστατικών (Α+Β) που αναμιγνύονται σε αναλογία 10:1, αντίστοιχα κατά βάρος. Με τον πολυμερισμό τους δημιουργείται συμπαγής και ελαστική πολυουρεθάνη.

Παραμένει ελαστικό στο εύρος των θερμοκρασιών από -30° C έως 100° C. Η αντοχή του στην γήρανση είναι εξαιρετική.

Δεν προσβάλλει την πολυουρεθάνη και το πολυαιθυλένιο, ενώ αντέχει σε απορρυπαντικά, πετρελαιοειδή, αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων, προσβάλλει δε την διογκωμένη, πολυοτερίνη και εξηλασμένη πολυστηρόλη.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συμφωνεί με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών FEDERAL SPECIFICATION SS-S-167, BS 5212 και της DEPARTMENT OF TRANSPORT, ROADS & BRIDGES SP CLAUSE 2619.
Αρχικοί έλεγχοι
Αυτοεπιπέδωση (μεγ. 3,2mm): 0,5 mm
Διείσδυση (ελάχ. 75%): 94%.
Πρόσφυοη (τρεις κύκλοι σε 0° F): Καμία αποκόλληση
Υποβάθμιση:
ί) (σε -29° C μετά από παραμονή 24 ωρών σε μίγμα διαλυτών):
Καμία ϋ) (οε -29° C μετά από παραμονή 8 ημερών σε νερό 24°C):
Καμία Αντίσταση οε φλόγα (260° C για 2min): Ουδεμία ανάφλεξη ή αλλοίωση.
Ελεγχοι μετά από γήρανση 6 μηνών
Διείσδυση (ελάχ. 75%): 97%. Υποβάθμιση: Καμία για (ί) και (ϋ).

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

Εφ’ όσον τα δοχεία παραμένουν κλειστά και σε ξηρό περιβάλλον, δεν παρατηρείται αλλοίωση τουλάχιστον επί ένα χρόνο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Δεν περιέχει διαλύτες. Συνιστάται η αποφυγή παρατεταμένης επαφής με το δέρμα. Πλένεσθε με άφθονο νερό και σαπούνι.