Οι μεμβράνες HDPE είναι φύλλα σκληρού πολυαιθυλενίου και χρησιμοποιούνται για την αποστράγγιση υπογείων υδάτων.

Η monotiki A.E.B.E. διαθέτει εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία τοποθέτησης μεμβρανών HDPE σε όλη την Ελλάδα.

Οι μεμβράνες αυτές εκτός της αποστράγγισης των υπογείων υδάτων μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν και ως φύλλα προστασίας της στεγανοποίησης που έχει ήδη γίνει, ενώ μπορούν να μπουν και κάτω από θεμελιώσεις, ταρατσόκηπους και ζαρντινιέρες, τοιχία αντιστήριξης, γέφυρες κτλ., ενώ οι κωνικές προεξοχές που έχει η επιφάνεια της μεμβράνης της εξασφαλίζει και ακουστική μόνωση.

Οι μεμβράνες μπορούν να τοποθετούνται κάθετα στα υπόγεια και να σταθεροποιούνται καρφώνοντάς τες μόνο στο πάνω μέρος, οπότε αποφεύγεται το τρύπημα τον τοιχίων. Τοποθετώντας την σε οριζόντια επιφάνεια και πάνω από τη στεγανοποίηση αποτελεί μια επιπλέον ενίσχυση αυτής, ενώ είναι ιδανικό υλικό υποστρώματος για διάφορα δομικά υλικά όπως άμμο, χαλίκι, σκυρόδεμα κτλ.

Είναι ιδιαιτέρως ανθεκτικές στις μηχανικές καταπονήσεις, στα χημικά και στις διεισδύσεις των ριζών.

Πριν την τοποθέτηση της μεμβράνης πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα στάδια της υγρομόνωσης και τα υλικά να έχουν φτάσει στις μέγιστες μηχανικές αντοχές τους. Επίσης πάντα πρέπει να υπάρχει δρόμος διαφυγής των νερών είτε με σωλήνες αποστράγγισης είτε με διάτρητους σωλήνες. Η επικάλυψη των φύλλων μεταξύ τους είναι 20cm τουλάχιστον.