Αφρός Πολυουρεθάνης για γέμισμα – στερέωση – σφράγιση

Εφαρμογές

  • Ο Αφρός ενδείκνυται για γέμισμα, συγκόλληση, σφράγιση, ηχομόνωση, στερέωση, στεγάνωση, θερμομόνωση.
  • Προσφύεται σε όλα τα υλικά κατασκευής εκτός από πολυαιθυλαίνιο, σιλικόνη, τεφλόν και λαδωμένες επιφάνειες.
  • Ανακινείται τη φιάλη πριν από κάθε χρήση. Αφαιρέστε το κάλυμμα, βιδώστε το εξάρτημα προσαρμογής με το σωληνάκι. Κρατήστε τη φιάλη σε ανάποδη θέση.
  • Να μη γεμίζεται πλήρως τα κενά, διότι ο αφρός διογκώνεται.

Άριστες συνθήκες

  • Θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 5οC κατά την εφαρμογή και θερμοκρασία αποθήκευσης φιάλης 20 οC.

Προσοχή

  • Το υλικό στερεοποιείται με την υγρασία της ατμόσφαιρας. Ο ρυθμός σκλήρυνσης του αφρού εξαρτάται από την υγρασία και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Η κοπή του αφρού να γίνεται μετά 2-4 ώρες περίπου.
    Μετά την εργασία
  • Αν έχει εκκενωθεί η φιάλη φροντίστε για την ασφαλή απομάκρυνσή της, μην την πετάτε, προστατεύστε το περιβάλλον. Αν δεν έχει εκκενωθεί πλήρως, αφαιρέστε το εξάρτημα προσαρμογής και καθαρίσστε το με διαλυτικό, καθαρίστε και το στόμιο της βαλβίδας. Κηλίδες αφρού καθαρίζονται με ασετόν ή άλλο ισχυρό διαλύτη.