ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το ΙΖOLGEN είναι ένα ειδικό πρόσμικτο υδατοδιαλυτών ρητίνων για την παραγωγή κυψελωτού ελαφρομπετόν.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιείται στην οικοδομή για την επιτόπου παραγωγή κυψελωτού ελαφρομπετόν, και περλομπετόν

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,5 έως 2,0kgr/m3 έτοιμου προϊόντος ανάλογα με την ποιότητα του τσιμέντου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία 20 kgr & βαρέλια 240kgr

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

O χρόνος αποθήκευσης είναι 18 μήνες εφόσον η συσκευασία αποθηκευτεί σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία μεγαλύτερη 5ΟC.