Η πολυουρεθάνη είναι το καλύτερο θερμομονωτικό υλικό παγκοσμίως, για τους κατωτέρω λόγους:

  1. Ανήκει στην κατηγορία των θερμομονωτικών υλικών με δομή κλειστών κυψελίδων.
  2. Έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ) 0,0241 W.m-1.K-1.
  3. Έχειμεγάλη μηχανική αντοχή εξαιτίας της πυκνότητάς της, που είναι 35-45 kg/m3.
  4. Όταν ψεκάζεται σε υγρή μορφή διογκώνεται ακαριαία. ΄Ετσι με αυτόν τον τρόπο κατανέμεται σε ολόκληρη την επιφάνεια του δώματος, ανεξάρτητα από το πόσο ανώμαλη είναι αυτή.
  5. Πέφτει ενιαία σε όλη την επιφάνεια, μη επιτρέποντας δημιουργία θερμογεφυρών.
  6. Έχειμεγάλη πρόσφυση επί της επιφανείας του δώματος, δεδομένου ότι κολλά απόλυτα σε μεταλλικές επιφάνειες.

Η πολυουρεθάνη είναι εγνωσμένης εδώ και 50 χρόνια διαγωγής υλικό. Δεν είναι τυχαίο γιατί σε όλες τις υψηλών θερμομονωτικών απαιτήσεων εφαρμογές (όπως μεγάλα βιομηχανικά και οικιακής χρήσεως ψυγεία έως και τελευταίας τεχνολογίας αεροπλάνα) προτιμάται πολυουρεθάνη για θερμομόνωση. Η τοποθέτηση γίνεται από υπαλλήλους της εταιρείας μας, που είναι επί σειράν ετών έμπειροι και εξειδικευμένοι.