Οι τσιμεντενέσεις χρησιμοποιούνται για τις επισκευές βλαβών σε στοιχεία σκυροδέματος (πλάκες, δοκάρια κτλ) κυρίως μετά από σεισμούς. Συνήθως οι ρωγμές που πρόκειται να συγκολληθούν είναι από χιλιοστά έως μερικά εκατοστά.

Η monotiki A.E.B.E. διαθέτει πλήρη εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία τοποθέτησης τσιμεντενέσεων σε όλη την Ελλάδα.

Η όλη κατασκευή γίνεται ως εξής:

Αρχικά γίνεται καθαρισμός των ρωγμών από ξένα σώματα, σκόνες, σαθρά στοιχεία κτλ με τη χρήση πεπιεσμένου αέρα, και σχολαστικό πλύσιμο με πίεση. Στη συνέχεια γίνεται τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων-ακροφυσίων στη ρωγμή, στα σημεία όπου θα γίνουν οι ενέσεις. Κατόπιν καλύπτεται το σύνολο της ρωγμής με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα, ώστε να γίνει επιφανειακή σφράγιση. Τέλος γίνεται η ένεση με τη τσιμεντένεμα, αρχίζοντας από το κατώτερο σημείο αν πρόκειται για κατακόρυφη ρωγμή και από το πρώτο αν πρόκειται για οριζόντια. Πρεσάρεται το ένεμα στο πρώτο ακροφύσιο μέχρι τη στιγμή που θα αρχίσει να εξέρχεται από το επόμενο ή μέχρι που δεν θα μπορεί να πρεσαριστεί άλλο μέσα στη ρωγμή. Σφραγίζεται τότε το πρώτο ακροφύσιο και συνεχίζεται η διαδικασία στο δεύτερο κ.ο.κ. μέχρις ότου τελειώσουν όλα τα ακροφύσια.

Την επόμενη μέρα αφαιρούνται οι εξοχές των ακροφυσίων. Το τσιμεντέμνεμα αποκτά τις μέγιστες αντοχές του μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα (έως 48 ώρες) από τη στιγμή της τοποθέτησής της, ανάλογα και με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου.