Όταν ζητείται σχολαστικά η κατασκευή απόλυτα επίπεδης επιφάνειας, τότε χρειάζεται η διάστρωση τσιμεντοκονίας. Η πυκνότητα και το πάχος αποφασίζονται από τον πελάτη. Η εταιρεία μας με τα έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία που διαθέτει αναλαμβάνει την διάστρωση τσιμεντοκονίας.