Επιταχυντής Beton

Ο επιταχυντής beton είναι ειδικό πρόσμικτο σε υγρή μορφή που χρησιμοποιείται για την επιτάχυνση της πήξης του σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμάτων.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

  • Επιταχύνει την πήξη του beton και των τσιμεντοκονιαμάτων.
  • Δεν περιέχει χλώρια ή άλλα διαβρωτικά στοιχεία.
  • Δεν επηρεάζει τις αντοχές του σκυροδέματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Ιδανικό υλικό για περιπτώσεις όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών (επισκευές, αγκυρώσεις κτλ).
  • Ανάλογα με τις ανάγκες του χρόνου πήξης του beton μπορεί να ρυθμιστεί ο χρόνος πήξης ακόμα και για εφαρμογές σκυροδέτησης μέσα στο νερό, για αγκυρώσεις
  • Σταθεροποίηση πρανών όμορων οικοδομών προ απειλής βροχής κτλ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • pH: 6,10±1,0
  • Περιεκτικότητα σε αλκάλια: <1,0% κατά βάρος

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

2-20kgr/100kgr τσιμέντο. Η δοσολογία ποικίλει ανάλογα με τον επιθυμητό χρόνο πήξης και καθορίζεται μετά από δοκιμή στην πράξη. ΠΡΟΣΟΧΗ, η υπερδοσολογία επηρεάζει αρνητικά τις τελικές αντοχές του σκυροδέματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο επιταχυντής προστίθεται στο νερό ανάμιξης όταν παρασκευάζεται το σκυρόδεμα ή λίγο πριν τη χρήση του όταν αυτό είναι έτοιμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

  • Δοχεία 5 και 20kgr
  • Βαρέλια 220kgr

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες πάνω από 0οC και διατηρείται τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Fast-Concrete.pdf