Ψυχροπλαστικά

Μία σειρά προϊόντων βασισμένα σε μεθακρυλικές ρητίνες τα οποία χρησιμοποιούνται ως υψίστης ποιότητας και αντοχής υλικά διαγράμμισης οδών. Τα υλικά αποτελούνται τουλάχιστον από δύο συστατικά, το βασικό υλικό και τον σκληρυντή σε μορφή υγρή ή σκόνης. Έπειτα από την μίξη των δύο υλικών επιτυγχάνεται μέσω της χημικής αντίδρασης τους μία γρήγορη σκλήρυνση που κυμαίνεται από 10 έως 30 λεπτά ανάλογα με την θερμοκρασία κατά την εφαρμογή.
Τα υλικά αυτών των ειδών, που χρησιμοποιούνται για μόνιμες διαγραμμίσεις Βασιζόμενα σε ακρυλικές ρητίνες (ΜΜΑ) δύο συστατικών και αντιδρούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, αποκαλούνται κοινώς ψυχροπλαστικά.

Φυσικά γνωρίσματα των ψυχροπλαστικών είναι η δυνατότητα εφαρμογής τους ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες προσαυξάνοντας απλώς την αναλογία του σκληρυντή. Εφαρμόζεται ως υλικό επαναδιαγράμμισης δίχως να είναι απαραίτητο το φρεζάρισμα για την απομάκρυνση παλιάς διαγράμμισης, αρκεί να μην υπάρχουν σαθρά τμήματα τα οποία θα εμποδίσουν την σωστή πρόσφυση του υλικού. Μεταξύ των υπολοίπων υλικών διαγράμμισης τα υλικά λόγω της μεγάλης εσωτερικής ελαστικότητας τους δεν επιβαρύνουν το σπάσιμο ή το σκάσιμο της ασφάλτου δημιουργώντας παράλληλα μία εξαιρετικά ανθεκτική συμπεριφορά στις καιρικές συνθήκες με υψηλές μηχανικές αντοχές. Όλες αυτές οι φυσικές ιδιότητες αποτελούν προϋπόθεση για ένα υλικό που πρέπει να είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς των υλικών διαγράμμισης για υψηλή φωτεινότητα, ανακλαοτικότητα, αντιολισθηρότητα και αντοχή στο χρόνο.
Τα υπεράριθμα πλεονεκτήματα τους σε συνδυασμό με την γνωστή φιλικότητα τους προς το περιβάλλον, καθίστανται αναμφισβήτητα ως την καλύτερη λύση για μόνιμες διαγραμμίσεις υψηλών προδιαγραφών.

Τα ψυχροπλαστικά εφαρμόζονται με ποικίλες μεθόδους, όπως παράδειγμα ψεκαζόμενα σε διάφορες αναλογίες 100:2, 1:3, 1:4, 1:1 ανάλογα με το σύστημα ψεκασμού του μηχανήματος, σε πάχος από 0,6 έως 1,2 χιλ. ή διαστρούμενα σε πάχος από 1,2 έως 3,0 χιλ