Υπερρευστοποιητής Σκυροδέματος

Ο υπερρευστοποιητής σκυροδέματος είναι ειδικό πρόσμικτο ευρέως φάσματος εφαρμογής, σε υγρή μορφή που χρησιμοποιείται για την καλύτερη εργασιμότητα του σκυροδέματος και είναι συμβατό με όλα τα τσιμέντα τύπου Portland.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Προσδίδει μεγαλύτερη ρευστότητα και αυξάνει το χρόνο εργασιμότητας.
 • Μειώνει το λόγο (νερό/τσιμέντο) Ν/Τ κατά 15% με αποτέλεσμα την αύξηση των αντοχών.
 • Βελτιώνει τις εμφανείς επιφάνειες του σκυροδέματος.
 • Μειώνει τις συστολές και την υδατοπετατότητα.
 • Δεν περιέχει χλώριο και έτσι δεν προσβάλει τους οπλισμούς.
 • Συμβάλει στην πολύ καλή συμπύκνωση του σκυροδέματος, και συνεπώς βελτιώνει τη στεγανότητά του.
 • Μειώνει σημαντικά τη συρρίκνωση πήξης, οπότε αποφεύγονται οι ρηγματώσεις.
 • Βελτιώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την εργασιμότητα και την αντλησιμότητα του σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Πυκνότητα: 1,13-1,20 kg/lt
 • pH: 8,0±0,40
 • Ολικό χλώριο: <0,1% κατά βάρος.
 • Περιεκτικότητα σε αλκάλια: <6,0% κατά βάρος

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο υπερρευστοποιητής προστίθεται στο νερό ανάμιξης όταν παρασκευάζεται το σκυρόδεμα ή λίγο πριν τη χρήση του όταν αυτό είναι έτοιμο. Απαιτείται η καλή ανάμιξη του υλικού με τη χρήση αναμικτήρα, ώστε να γίνει ομοιογενής κατανομή του στη μάζα του σκυροδέματος.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Η κατά βάρος αναλογία του υπερρευστοποιητή σε σχέση με το τσιμέντο, μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από τις απαιτήσεις για την εργασιμότητα του σκυροδέματος. Για την ακριβή δοσολογία πρέπει να γίνονται δοκιμαστικά μίγματα. Σε μικρότερη αναλογία δρα σαν απλός ρευστοποιητής. Η υπερδοσολογία προκαλεί μεγαλύτερη επιβράδυνση στο χρόνο πήξης, χωρίς όμως να επηρεάζει τις τελικές αντοχές του σκυροδέματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 • Δοχεία 20kgr
 • Βαρέλια 220kgr

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέρος προστατευμένο από τον παγετό και διατηρείται τουλάχιστον 18 μήνες από την ημέρα παραγωγής του.