Acrylic 600

Το ACRYLIC 600 είναι προϊόν βάσης ακρυλικής ρητίνης, το οποίο χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της πρόσφυσης παλαιού με νέο μπετόν και ως αστάρι χρωμάτων. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Αύξηση πρόσφυσης με το υπόστρωμα 4 έως 10 φορές περισσότερο. Αύξηση της πρόσφυσης του σοβά επί του μπετόν ή του τούβλου. Αύξηση της πρόσφυσης της λάσπης του κτισίματος επί του τούβλου. Αύξηση ελαστικότητας. Κλείσιμο τριχοειδών

περισσότερα

Antidust

To ANTIDUST είναι ένα διάφανο πολυμερές διάλυμα ακρυλικής ρητίνης ενός συστατικού με διαλύτες. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ To ΑΝΤΙDUST εμποτίζει την επιφάνεια του σκυροδέματος σε ήδη υπάρχοντα ή ακόμα και σε νωπά δάπεδα από σκυρόδεμα σφραγίζοντάς τα και προστατεύοντάς τα. Προσφέρει επίσης προστασία έναντι σκόνης και βελτίωση της αντοχής σε τριβή των υφιστάμενων επιφανειών σκυροδέματος και είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική εφαρμογή

περισσότερα

Aντιπαγετικό Σκυροδέματος

Το αντιπαγετικό σκυροδέματος είναι ένα ειδικό πρόσμικτο σε υγρή μορφή που χρησιμοποιείται για τη σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες έως -10οC. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Επιταχύνει την πήξη του σκυροδέματος και επειδή δεν περιέχει χλώρια ή άλλα διαβρωτικά στοιχεία δεν επηρεάζει τις αντοχές του σκυροδέματος. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ιδανικό υλικό για περιπτώσεις όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών (επισκευές, αγκυρώσεις κτλ) και σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες έως -10οC.

περισσότερα

F-10

Περιγραφή Το πρόσθετο F – 10 είναι ένα έτοιμο για χρήση υδατικό διάλυμα τροποποιημένων αλάτων υδροξυλιωμένου καρβοξυλικού οξέος. Δεν περιέχει εύφλεκτα συστατικά και το E – B είναι 1,2. Το F – 10 είναι η πιο τέλεια συνταγή στα πρόσθετα για μείωση νερού. Έχει δοκιμαστεία και χρησιμοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα σε εκατοντάδες εκατομμύρια κυβικά μέτρα σκυροδέματος. Χρήσεις Το F –

περισσότερα

F-100

Βελτιωτικό κονιαμάτων και μπετού ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Το F-100 είναι μια ειδική ρητίνη η οποία όταν αναμειχθεί με την τσιμεντοκονία ή το μπετόν βελτιώνει πολλές από τις ιδιότητές τους, όπως: Αυξάνει τις αντοχές σε θλίψη και κάμψη. Αυξάνει την πρόσφυση με το υπόστρωμα 4 έως 10 φορές περισσότερο. Αυξάνει κατά πολύ τις αντοχές σε τριβή. Αυξάνει την ελαστικότητα. Ελαττώνει εντυπωσιακά τη συρρίκνωση

περισσότερα

Επιταχυντής Beton

Ο επιταχυντής beton είναι ειδικό πρόσμικτο σε υγρή μορφή που χρησιμοποιείται για την επιτάχυνση της πήξης του σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμάτων. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Επιταχύνει την πήξη του beton και των τσιμεντοκονιαμάτων. Δεν περιέχει χλώρια ή άλλα διαβρωτικά στοιχεία. Δεν επηρεάζει τις αντοχές του σκυροδέματος. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ιδανικό υλικό για περιπτώσεις όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών (επισκευές, αγκυρώσεις κτλ). Ανάλογα με τις ανάγκες του χρόνου

περισσότερα

Υπερρευστοποιητής Σκυροδέματος

Ο υπερρευστοποιητής σκυροδέματος είναι ειδικό πρόσμικτο ευρέως φάσματος εφαρμογής, σε υγρή μορφή που χρησιμοποιείται για την καλύτερη εργασιμότητα του σκυροδέματος και είναι συμβατό με όλα τα τσιμέντα τύπου Portland. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Προσδίδει μεγαλύτερη ρευστότητα και αυξάνει το χρόνο εργασιμότητας. Μειώνει το λόγο (νερό/τσιμέντο) Ν/Τ κατά 15% με αποτέλεσμα την αύξηση των αντοχών. Βελτιώνει τις εμφανείς επιφάνειες του σκυροδέματος. Μειώνει τις συστολές

περισσότερα

Mono Aer

To ΜΟΝΟ-ΑER είναι αερακτικό πρόσμικτο για σκυρόδεμα ανθεκτικό στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και στον παγετό. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Επιτυγχάνεται η διείσδυση στο σκυρόδεμα ελεγχόμενης ποσότητας αέρα με τη μορφή μικροσκοπικών φυσαλίδων, οι οποίες κατανέμονται στη μάζα του σκυροδέματος ομοιόμορφα, και χωρίς επαφή μεταξύ τους. Βελτίωση κατά πολύ των ιδιοτήτων όχι μόνο του νωπού, αλλά και του σκληρυμένου σκυροδέματος. Αύξηση της εργασιμότητας του

περισσότερα

Monocrete

Το MONOCRETE είναι πρόσμικτο, συνδιασμός πολυμερών σκυροδέματος για σκυρόδεμα υψηλών απαιτήσεων και αντοχών και κονιάματα μεγάλης αντοχής. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Προσδίδει στο σκυρόδεμα μεγάλη χημική και μηχανική αντοχή. Αυξάνει την αντοχή στις διάφορες επιδράσεις. Δεν προσβάλλει τον οπλισμό, διότι δεν περιέχει ενώσεις χλωρίου. Παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση στον παγετό και στη διαπερατότητα αερίων και γενικώς στην ενανθράκωση. Ελαττώνει την υδατοπερατότητα. Το σκυρόδεμα είναι

περισσότερα

Monocure

Το MONOCURE είναι διάλυμα που προστατεύει το νωπό σκυρόδεμα από τη γρήγορη εξάτμιση του νερού που χρησιμοποιείται κατά την ανάμιξη των αδρανών υλικών. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Επιτρέπει την ελεγχόμενη αφύγρανση του νωπού σκυροδέματος. Μειώνονται οι πιθανότητες εμφάνισης τριχοειδών ρωγμών και συρρίκνωσης πήξεως του σκυροδέματος. Το σκυρόδεμα λαμβάνει τις προβλεπόμενες μηχανικές αντοχές του. Αύξηση της αντοχής του στις χαμηλές θερμοκρασίες και τον παγετό.

περισσότερα

Monoproof

To MONOPROOF είναι στεγανωτικό πρόσμικτο κονιαμάτων ταχείας πήξης. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Χρησιμοποιώντας το υγρό πρόσμικτο MONOPROOF επιταχύνεται η πήξη του κονίαματος, οπότε σαν αποτέλεσμα της ταχείας πήξης μπορεί να γίνει σφράγιση περιοχών, όπου υπάρχει διείσδυση νερού με χαμηλή πίεση, ενώ και τo κονίαμα δεν εκπλένεται, παρά την παρουσία του νερού. Επίσης είναι δυνατή και η πήξη του κονιάματος ακόμα και κάτω από

περισσότερα

Επιβραδυντής Beton

Ο επιβραδυντής ΒΕΤΟΝ είναι ειδικό πρόσμικτο σε υγρή μορφή που χρησιμοποιείται για την επιβράδυνση της πήξης του σκυροδέματος και είναι συμβατός με όλα τα τσιμέντα τύπου Portland. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Περιορίζει στο ελάχιστο τις ρηγματώσεις και τις συρρικνώσεις. Διευκολύνει τη συμπύκνωση του σκυροδέματος. Βελτιώνει την αντλησιμότητα του σκυροδέματος στις αντλίες beton, παρά τη μείωση του νερού. Επιτρέπει τη σκυροδέτηση ακόμα και σε

περισσότερα

Translate »