Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

GG1

ΣΥΣΤΗΜΑ G.G. Τριών Υλικών Για ανάδειξη των Έγχρωμων ψηφίδων σε ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΝ

Με το σύστημα αυτό έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΝ με ανάδειξη των έγχρωμων ψηφίδων του. Χρησιμοποιώντας αυτά τα υλικά απενεργοποιούμε τις αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των πρώτων 5 έως 12 ωρών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και με τη βοήθεια πλυστικής μηχανής,

Διαβάστε περισσότερα

GG2

ΣΥΣΤΗΜΑ G.G. Τριών Υλικών Για ανάδειξη των Έγχρωμων ψηφίδων σε ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΝ

Με το σύστημα αυτό έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΝ με ανάδειξη των έγχρωμων ψηφίδων του. Χρησιμοποιώντας αυτά τα υλικά απενεργοποιούμε τις αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των πρώτων 5 έως 12 ωρών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και με τη βοήθεια πλυστικής μηχανής.

Διαβάστε περισσότερα

GG3

ΣΥΣΤΗΜΑ G.G. Τριών Υλικών Για ανάδειξη των Έγχρωμων ψηφίδων σε ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΝ

Με το σύστημα αυτό έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΝ με ανάδειξη των έγχρωμων ψηφίδων του. Χρησιμοποιώντας αυτά τα υλικά απενεργοποιούμε τις αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των πρώτων 5 έως 12 ωρών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και με τη βοήθεια πλυστικής μηχανής.

Διαβάστε περισσότερα