Προβολή όλων των 9 αποτελεσμάτων

Acrylic 600

Πρόσμικτο μπετόν – σκυροδέματος

Το ACRYLIC 600 είναι προϊόν βάσης ακρυλικής ρητίνης, το οποίο χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της πρόσφυσης παλαιού με νέο μπετόν και ως αστάρι χρωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Dekran

Πρόσμικτο σοβά – κονιαμάτων

Το DEKRAN είναι ιδανικό για την κατασκευή κονιαμάτων, πλακοστρώσεων, τοιχοποιίας, μαρμαροστρώσεων κλπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπαγετικό Σκυροδέματος

Ειδικό πρόσμικτο σε υγρή μορφή

Το αντιπαγετικό σκυροδέματος είναι ένα ειδικό πρόσμικτο σε υγρή μορφή που χρησιμοποιείται για τη σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες έως -10οC.

Διαβάστε περισσότερα

Επιβραδυντής Μπετόν

Ειδικό πρόσμικτο σε υγρή μορφή

Ο επιβραδυντής ΒΕΤΟΝ είναι ειδικό πρόσμικτο σε υγρή μορφή που χρησιμοποιείται για την επιβράδυνση της πήξης του σκυροδέματος και είναι συμβατός με όλα τα τσιμέντα τύπου Portland.

Διαβάστε περισσότερα

Επιταχυντής Μπετόν

Ειδικό πρόσμικτο σε υγρή μορφή

Ο επιταχυντής beton είναι ειδικό πρόσμικτο σε υγρή μορφή που χρησιμοποιείται για την επιτάχυνση της πήξης του σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμάτων.

 

Διαβάστε περισσότερα

Υπερρευστοποιητής Σκυροδέματος

Ειδικό πρόσμικτο ευρέως φάσματος εφαρμογής, σε υγρή μορφή

Ο υπερρευστοποιητής σκυροδέματος είναι ειδικό πρόσμικτο ευρέως φάσματος εφαρμογής, σε υγρή μορφή που χρησιμοποιείται για την καλύτερη εργασιμότητα του σκυροδέματος και είναι συμβατό με όλα τα τσιμέντα τύπου Portland.

Διαβάστε περισσότερα

F-10

Το πρόσθετο F – 10 είναι ένα έτοιμο για χρήση υδατικό διάλυμα τροποποιημένων
αλάτων υδροξυλιωμένου καρβοξυλικού οξέος και ενεργεί ως στεγανοποιητικό μάζης
και σαν ρευστοποιητής. Χρησιμοποιείται και ως μειωτής νερού.

Διαβάστε περισσότερα

F-100

Βελτιωτικό κονιαμάτων και μπετού

Το F-100 είναι μια ειδική ρητίνη η οποία όταν αναμειχθεί με την τσιμεντοκονία ή το μπετόν βελτιώνει πολλές από τις ιδιότητές τους

Διαβάστε περισσότερα

Izoglen

Eιδικό πρόσμικτο υδατοδιαλυτών ρητίνων

Το ΙΖOLGEN είναι ένα ειδικό πρόσμικτο υδατοδιαλυτών ρητίνων για την παραγωγή κυψελωτού ελαφρομπετόν.

 

Διαβάστε περισσότερα