Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

Dekran

Πρόσμικτο σοβά – κονιαμάτων

Το DEKRAN είναι ιδανικό για την κατασκευή κονιαμάτων, πλακοστρώσεων, τοιχοποιίας, μαρμαροστρώσεων κλπ.

Διαβάστε περισσότερα

F-10

Το πρόσθετο F – 10 είναι ένα έτοιμο για χρήση υδατικό διάλυμα τροποποιημένων
αλάτων υδροξυλιωμένου καρβοξυλικού οξέος και ενεργεί ως στεγανοποιητικό μάζης
και σαν ρευστοποιητής. Χρησιμοποιείται και ως μειωτής νερού.

Διαβάστε περισσότερα

F-100

Βελτιωτικό κονιαμάτων και μπετού

Το F-100 είναι μια ειδική ρητίνη η οποία όταν αναμειχθεί με την τσιμεντοκονία ή το μπετόν βελτιώνει πολλές από τις ιδιότητές τους

Διαβάστε περισσότερα